Saturday, Oct 20, 2018
HomePosts Tagged "Jom Jelajah Koperasi"

Jom Jelajah Koperasi Johor (JJK) yang dianjurkan bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan majalah Gaya Travel di Johor baru-baru ini telah membuka mata penulis mengenai pelbagai kelebihan bergabung dalam koperasi. Antaranya, keistimewaan dan kesatuan, selain mendapat gambaran lebih dekat mengenai produk pelancongan koperasi dan aktiviti hiliran

Read More
Optimized with PageSpeed Ninja